sosyal sorumluluk

ANTAKIUM GRUP RESTORAN olarak sosyal sorumluluk anlayışımızı ülkemizdeki gelenek ve kültürlere uygun ve duyarlı olarak belirleriz. Bu yüzden önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak yapmaya çalışırız. Aynı zamanda çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, onlara ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde ANTAKIUM GRUP RESTORAN çalışanlarını uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler. Bundan dolayı topluma karşı sosyal sorumluluklarını, fiziki olarak coğrafyaya karşı çevresel sorumluluklarını iştirakleri, çalışanları, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösterir.

Bu doğrultuda ANTAKIUM GRUP RESTORAN insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. Böylelikle Sosyal Sorumluluk uygulamalarında esas aldığımız temel ilkelerimiz arasında işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratırız.