çevre politikamız

ANTAKIUM GRUP RESTORAN verdiği hizmetlerde atık üretiminin azaltılması için gerekli hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yapar. Aynı zamanda bu konuda en önemli hedefi çevre kirliliğin önlenmesini sağlamaktır.

'Sürdürülebilir Kalkınma' kavramı temelinden yola çıkarak ANTAKIUM GRUP RESTORAN olarak bizler; tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu nedenle sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek ve tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm iş ortaklarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek en büyük hedefimizdir. Bundan dolayı çevre bilincini arttırmak için çalışanlarımıza, ilgili taraflar ile uygun iletişim ağlarını kurarak sosyal sorumluluk bilinci ile çevre konularındaki iyi uygulamaları paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz.

Bu bağlamda ANTAKIUM GRUP RESTORAN olarak Çevre Politikamız;

  • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
  • Çalışanları sürekli bilgilendirmek,
  • İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
  • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçmek,
  • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamaktır.